The Good Cause, architectuur van de vrede in Stroom

Vorige week zag ik The Good Cause, een tentoonstelling hoe architectuur kan bijdragen aan vrede. Voor een ieder die nog een beetje in de ban is van de Nuclear Security Summit (NSS), en die bijvoorbeeld de zaal waar de wereldleiders met elkaar vergaderden met eigen ogen heeft gezien, een must.

Op de tentoonstelling wordt ingegaan op een aantal lokale situaties in landen die recent een groot conflict hebben meegemaakt. Dat gaat om een straat, een park, een wijk in Afghanistan, Kosovo, Zuid-Afrika, Rwanda, Israel en Palestina. Door middel van foto’s, kranten, objecten, filmpjes wordt een voor de plaatselijke situatie toegesneden aanpak uitgelegd.

Wereldkaarten

Voor ieder geval worden ‘succesfactoren’ op een rijtje gezet. Het project is opgezet door de internationale denktank Archis die de diverse mogelijkheden van architectuur onderzoekt. In 2010 begonnen ze met het project Architecture for Peace dat uitmondde in deze tentoonstelling. Het werd voor het eerst getoond in Montreal / Canada in het Centre for Architecture in 2011.      

De tentoonstelling begint met grote wereldkaarten. Een met een overzicht van alle oorlogen die op de wereld hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden sinds de Tweede Wereldoorlog. En daarnaast een kaart met alle vredesmissies. Allerlei gegevens zijn verwerkt, zoals het aantal slachtoffers en de landen waar de vredesmissie soldaten vandaan kwamen.

Negatieve vrede

Op een ander overzicht legt Gerd Junne, wetenschapper op het gebied van internationale betrekkingen, uit dat vrede een ‘vloeiende’ zaak is en dat de inzet van de bevolking in de wederopbouw een belangrijke rol kan spelen. Architect Jolyon Leslie toont met foto’s de betekenis van armoede, orde, illegaliteit en vijand.

Als de wapens neergelegd zijn is er nog niet meteen vrede. Een conflict kan zomaar weer oplaaien. In een diagram wordt uitgelegd waarom negatieve vrede zo complex is en waarom het moeilijk is te komen tot ‘positieve vrede’.   

Den Haag

Den Haag speelt een rol in het vredesproces. Het International Strafhof (ICC)  vervolgt plegers van oorlogsmisdaden en  misdaden tegen de menselijkheid en het Internationaal Gerechtshof (ICJ) probeert  oorlogen te voorkomen. 

We gaan naar beneden, de kelder in waar we meer zien over Den Haag als internationale stad van recht en vrede.  Op een plattegrond van de stad zien we 90 instellingen die op een of andere manier te maken hebben met vrede en recht.

 Over iedere instelling worden wat gegevens verschaft. Drie instellingen staan in de schijnwerper: het Internationaal Strafhof, waarbij we op beeld een aantal strafgevallen de revue zien passeren, het Internationaal Gerechtshof met een instructie video en het The Hague Institute for Global Justice , in 2011 opgericht door de stad Den Haag voor het bestuderen van vraagstukken op het gebied van vrede, veiligheid en recht.

Vredesstad

Al deze instellingen bevinden zich in of net buiten de ‘Internationale Zone’. De Haagse activiteiten zijn in de wereld niet onopgemerkt gebleven. Als men hoort ‘Den Haag’ denkt men tegenwoordig niet alleen aan de hoofdstad van Nederland, maar steeds vaker ook aan internationaal recht gerelateerde zaken, niet altijd overigens altijd positief; Afrikanen bijvoorbeeld denken dat ze vaker dan anderen op het matje worden geroepen.

Den Haag streeft naar een versterking van zijn rol als vredesstad. Het zorgt ook voor meer banen en meer gebouwen. Zoals we de afgelopen week hebben kunnen zien betekent het ook dat soms een flink deel van de stad wordt afgezet met hekwerk en dat er een invasie is van politieagenten uit het hele land.

See you in The Hague

Ten slotte is er een diashow van 160 tekeningen van Ivan Grubanov rond het proces in het Joegoslavië Tribunaal tegen de voormalige president van Servië,  Slobodan Milosevic

Van een van de medewerkers van Stroom kreeg ik nog een mooi boekwerk in de Archis / Volume serie met de titel ‘Architecture of Peace’, waarin Arjan Oosterman, een van de initiators van het project, diverse aspecten toelicht en laat toelichten door medeparticipanten.  

De tentoonstelling is onderdeel van See you in The Hague, waar we eerder over schreven.

Te zien tot 1 juni 2014

Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0