Disclaimer if then is now

Deze website is eigendom van if then is now en haar licentiegevers (partners en auteurs). Op gebruik van deze website zijn deze [disclaimer], de [gebruiksvoorwaarden] en het [privacybeleid] van toepassing.

Behoudens het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van if then is now, behoudens de in of krachtens de Nederlandse Auteurswet gestelde uitzonderingen.

De op deze website getoonde informatie wordt door if then is now met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Hoewel if then is now alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten die door gebruikers van de website geplaatst worden. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de redactie.

Verwijzingen naar websites die niet door if then is now worden onderhouden zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel if then is now uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Bovendien kunnen gebruikers verwijzingen naar externe websites opnemen, waarop if then is now slechts achteraf toezicht kan uitoefenen. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites die niet door if then is now worden onderhouden wordt afgewezen.

if then is now sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

© if then is now
Tel 00-631974866
info@ifthenisnow.nl / info@ifthenisnow.be
www.ifthenisnow.nl / www@ifthenisnow.be