Contentlevering door of samenwerking met erfgoedinstellingen

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Alle informatie over (rijks)monumenten van kastelen tot monumentale
boerderijen is beschikbaar gesteld door medewerking van de RCE.

Onroerend Erfgoed (Vlaanderen)

Een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.

Europeana

Deze Europese databank van collectie informatie levert een API met
objecten uit vele collecties om te ontsluiten op het if then is now
platform.

Nationaal Archief

De bronnen van het Nationaal Archief zullen in Fase 2 gekoppeld worden
aan het if then is now platform.

Beeld en Geluid

Het archief van Open Beelden is voor ontsluiting via if then is now beschikbaar gesteld door Beeld en Geluid. 

Amsterdam Museum 

if then is now is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van het Amsterdam Museum
als penvoerder van de ontwikkelingssubsidie.

Stichting Museumkaart 

if then is now toont musea met hun basisgegevens uit de database van www.museum.nl
if then is now biedt zo haar partners een groter bereik.

DEN

Digitaal Erfgoed Nederland heeft if then is now geadviseerd over
auteursrecht, en over standaardisering van bronnen en ontsluiting op
het Platform van if then is now.

Koninklijke Bibliotheek

if then is now ontwikkelt samen met Koninklijke Bibliotheek de
mogelijkheid om het nieuws van miljoenen krantenpagina's te ontsluiten
bij de vele locaties/plaatsen die op if then is now getoond zullen
worden. Dit zal in fase 2 van de ontwikkeling zijn beslag krijgen.

Wiki Loves Monuments 

if then is now toont afbeeldingen van WLM bij monumenten als Point of Interest.

ADlib
Advies over de koppelingen met de collecties van erfgoedinstellingen.