Filatelie met Spinoza

‘De filosoof Spinoza verkondigde al in 1677 dat elk ding zo veel mogelijk naar de voortzetting van zijn bestaan streeft’, zo begon de Groningse neurowetenschapper Prof. Dr. G. Holstege zijn praatje op 7 juni 2008 tijdens de 100e Algemene Vergadering van de (vanaf die dag) Koninklijke Bond van Filatelisten-Verenigingen.

Postzegels zetten hun bestaan dus voort via filatelisten. In 1977, toen het 300e sterfjaar van Spinoza herdacht werd, ontstond rumoer. De postzegel dreigde niet uitgegeven te worden. Michel van Hulten was toentertijd de verantwoordelijke staatssecretaris van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op de site Despinoza.nl staat een mooi verslag van een bezoek aan Michel van Hulten.

Een bezoek aan Michel van Hulten

Michel van Hulten woont in het prachtige Lelystad. Rond de woning staan 40 jaar oude bomen met wel honderd vogels die fluiten en kwetteren. Het gaat regenen. Het is een aangename dag. Van Hulten was staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat van 1973 tot 1977. Onder zijn verantwoording viel de PTT, het oude staatsbedrijf dat inmiddels is overgegaan in TNT Post. Zijn termijn viel samen met de viering van de driehonderdste sterfdag van Spinoza, op 21 februari 1977. Dankzij Van Hulten, rumoer in het land en een aantal kritische vragen uit de eerste en tweede kamer bracht de PTT in 1977 een Spinoza herdenkingszegel uit.

In eerste instantie was zo’n zegel niet nodig. De PTT: ‘Zulke figuren doen we niet, meneer.’ Van Hulten: ‘In 1976 kreeg ik Kamervragen omdat op de nieuwe lijst met speciale zegels die de PTT zou uitbrengen, niet de Spinoza zegel stond. Maar die was wel aangevraagd. Als staatssecretaris had ik de lijst met nieuwe zegels ingediend.’

Honderden voorstellen

‘Aan zo’n lijst was een hele selectieprocedure vooraf gegaan. De PTT kreeg namelijk aanvragen binnen van honderden partijen. Leenman, de toenmalige directeur-generaal van de PTT, maakte daaruit een selectie en die werd vervolgens voorgelegd. De niet geselecteerde voorstellen werden niet genoemd, en zag je als staatssecretaris ook niet.’

‘Naast Kamervragen was er ook het nodige rumoer in de media. Ik heb toen aan Leenman gevraagd war er eigenlijk aan de hand was, omdat schijnbaar een zegel niet werd uitgebracht die wel was aangevraagd. Daarbij zei ik hem die zegel toch uit te brengen. Leenman kwam nog met een hele waslijst aan argumenten. Daar hij was hij bijzonder goed in. Maar hij voerde de opdracht uiteindelijk wel uit.’

De door sommigen geuite beschuldiging alsof Van Hulten de uitgifte van de Spinoza-zegel in eerste instantie had tegengehouden, is hiermee rechtgezet. Wat blijkt is dat Van Hulten er juist voor heeft gezorgd dat in 1977 de herdenkingszegel werd uitgebracht.

 

 

Circa:
Nee

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0