Koninklijke Bibliotheek (Den Haag)

Horizontal tabs

Beschrijving

De Koninklijke Bibliotheek is de nationale bibliotheek van Nederland. In deze bibliotheek zijn publicaties over uiteenlopende onderwerpen te vinden.  Alle belangstellenden kunnen de aanwezige publicaties inzien en gebruiken voor studie, onderzoek of hobby. Via de website kan veel informatie opgevraagd worden.

In 1798 werd de bibliotheek van voormalig stadhouder Willem V door de Volksvertegenwoordiging van de Bataafse republiek omgezet in een Nationale Bibliotheek. Ze werd gevestigd op het Binnenhof.

Lodewijk Napoleon

De Nederlandse natiestaat was volop in ontwikkeling en een besef van nationaal erfgoed begon te groeien. Deze ontwikkelingen resulteerden niet alleen in een nationale bibliotheek. In deze periode werd tevens de kiem gelegd van het Nationaal Archief en het Rijksmuseum.  

Hoewel de bibliotheek aanvankelijk enkel voor de leden van de volksvertegenwoordiging bestemd was, kregen anderen al vrij snel eveneens toegang. Lodewijk Napoleon verleende de bibliotheek het predicaat ‘Koninklijk’. De collectie groeide snel en de bibliotheek verhuisde naar het Mauritshuis. Die bleek echter ook snel te klein. In 1821 verhuisde de bibliotheek naar het Lange Voorhout 34.

Geestes- en sociale wetenschappen

Zowel schenkingen en aankopen van bijzondere objecten als reguliere aankopen zorgden in de negentiende en twintigste eeuw voor een voortdurende groei van de collecties. In de beginperiode richtte het aankoopbeleid zich vooral op publicaties die voor parlementsleden interessant waren. Later vormde zich met name een collectie op het gebied van de geestes- en sociale wetenschappen.

Daarnaast verzamelt de KB vanaf 1974 stelselmatig alle Nederlandse publicaties  (boeken, tijdschriften, kranten). In veel andere landen gebeurde dat al langer. In 1982 verhuisde de Koninklijke Bibliotheek naar een nieuw gebouw naast Den Haag CS.

De toekomst is digitaal

Kernwoorden van de KB zijn: toegankelijkheid, duurzaamheid, innovatie en samenwerking.  De KB biedt iedereen toegang tot alles wat er in en over Nederland is gepubliceerd. De bibliotheek speelt een centrale rol in de Nederlandse informatie infrastructuur. Zij streeft naar duurzame toegang tot digitale informatie, nationaal en internationaal.

 ‘De toekomst is digitaal’, aldus de KB. Vandaar zijn er drie prioriteiten. De digitalisering gaat op volle snelheid door, de collecties worden onder de mensen gebracht en de internationale positie wordt versterkt.

De KB bezit bijzondere collecties waaronder middeleeuwse en moderne handschriften, oude drukken en kostbare werken, pamfletten, boekbanden, sier – en marmerpapier, schaak- en damliteratuur, Nederlandse kranten, kook- en kinderboeken.  Bij de Digitale Vraagbaak kan men vragen stellen over alles wat te maken heeft met Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur.

Archivering web-publicaties

Op basis van de grote hoeveelheid reeds beschikbare informatie bouwt de KB een kennisdomein op het gebeid van Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur, gericht op onderzoekers en andere belangstellenden. Het kennisdomein biedt één structuur; één geïntegreerde toegang tot diverse informatiebronnen, waaronder andere websites. De KB faciliteert de inbreng van andere organisaties, zoals bibliotheken, archieven en musea.   De KB gaat de komende jaren op experimentele basis web-publicaties archiveren.

Adres

Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag

Openingstijden

Maandag en vrijdag 10.00 – 18.00
Dinsdag t/m donderdag 10.00 - 20.00
Zaterdag 10.00 – 16.00

Telefoonnummer

070 3140911 (Algemene vragen)
070 3140310 (Informatiebalie)
070 3140322 (Leeszaal bijzondere collecties)

E-mailadres

Contactformulier via http://www.kb.nl/contact

Facilities

  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0