Koningin Fabiola van België

Doña Fabiola, Fernanda, Maria de las Victorias, Antonia, Adelaïda de MORA y ARAGON werd op 11 juni 1928 in Madrid geboren. In het gezin, dat zeven kinderen telde, is Doña Fabiola de derde dochter van Don Gonzalo Mora Fernandez, Riera del Olmo, Graaf van Mora, Markies van Casa Riera, en van Doña Blanca de Aragón y Carrillo de Albornoz, Barroeta-Aldamar y Elio.

Reeds als jong meisje was zij vooral sociaal en cultureel gericht. Na haar opleiding als verpleegster werkte zij in een ziekenhuis in Madrid. Koningin Fabiola spreekt naast haar moedertaal Spaans ook vlot Nederlands, Frans, Engels, Duits en Italiaans.

Op 15 december 1960 trouwde zij met Koning Boudewijn van België. Sindsdien heeft zij altijd sterk meegeleefd met de vreugden en tegenslagen van alle inwoners van haar nieuwe vaderland en toonde zij bijzondere belangstelling voor hun sociale en culturele leven.

Na het overlijden in november 1965 van Koningin Elisabeth, weduwe vanKoning Albert I, verleende zij haar Hoge Bescherming aan de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België v.z.w., waarvan zij tevens Erevoorzitster is. Koningin Fabiola volgt dit jaarlijks internationale muziekevenement op de voet. Zij woont niet alleen alle finales bij, maar ook de meeste schiftingsrondes.

In september 1993 nam zij het erevoorzitterschap van de Koning Boudewijnstichting op zich. Opgericht in 1976 naar de wens van de Koning ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van zijn troonsbestijging, zet de Stichting zich vooral in voor de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking.

Het persoonlijke engagement van de Koningin gaat voornamelijk uit naar sociaal werk en naar het welzijn van kinderen en jongeren. Zij richtte in het Koninklijk Paleis een sociaal secretariaat van de Koningin op dat de vele verzoeken om bijstand behandelt.

Koningin Fabiola moedigde ook verschillende medisch-sociale initiatieven ten behoeve van kinderen aan. Via het Koningin Fabiolafonds voor Geestelijke Gezondheid ondersteunt zij acties ten behoeve van mensen met psychische stoornissen en een mentale handicap.

Via de v.z.w. Hulpfonds van Koningin Fabiola steunt zij diverse sociale projecten met een voorbeeldfunctie en kan zij hulp bieden aan mensen in nood. De laatste jaren heeft de Koningin, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van het Vlaamse en Franstalige basisonderwijs, haar steun verleend aan studie-programma's voor de preventie en behandeling van dyslexie bij jonge kinderen.

Na het overlijden van Koning Boudewijn heeft Koningin Fabiola hun sociale werkzaamheden voortgezet, nog steeds met die bijzondere aandacht voor de allerarmsten. Zo verleende zij haar medewerking aan een initiatief dat Koning Boudewijn na aan het hart lag door in februari 1992 de Top over de Economische Vooruitgang van Plattelandsvrouwen voor te zitten in het Paleis der Naties in Genève. Op die top waren 64 echtgenotes van Staats- en regeringshoofden bijeengekomen om als "First Ladies" een beweging op gang te brengen ten gunste van de meest achtergestelde vrouwen uit de derde wereld. De verbetering van hun toestand is het doel dat de Internationale Stuurgroep voor de Economische Vooruitgang van Plattelandsvrouwen (ISG) nastreeft. De inzet van Koningin Fabiola blijkt uit de vele reizen die zij overal ter wereld voor dat initiatief onderneemt en uit de toespraken die zij daarover houdt. De ISG heeft in 1997 het adviserend statuut bij de Verenigde Naties verworven.

Functie / titel:
Koningin der Belgen (1960-1993)
Geboorte- en sterfdatum:
11 juni 1928 / 5 december 2014
Plaats geboorte:
Madrid
Plaats sterven:
Brussel
Sekse:
Vrouw
Persoonscategorie:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0