Beurs- en waaggebouw

Horizontal tabs

Beschrijving

De Beurs. GEBOUW in neo-renaissance stijl met sterk eclectische trekken. Laatste werk 1880 van Th.Romein (1811-1881), stadsbouwmeester van Leeuwarden.

Blokvormige bouwmassa onder, door eenvoudig geprofileerde forse kroonlijst met gootlijst op consoles omlijst, met leien gedekt afgeknot schilddak. Door venster- en deuropeningen symmetrisch ingedeelde gevels, elk voorzien van forse middenrisaliet, waarvan drie bekroond door driehoekig fronton en voorzien van ingang.

Hoofdingang benadrukt door hardstenen bordes, drie rijk gedecoreerde bronzen deuren (latere toevoeging), op balusters rustende vensters met gedecoreerd, door hardstenen lijst omzoomd bovenlicht en attiek (waarin klok) met segmentvormige gebroken fronton en klauwstukken.

Ter weerszijden van attiek balustrade waarop 2 vazen. Overige rondboogvensters voorzien van stucomlijsting.

Hoeken gebouw, risalieten en ruimten tussen vensters hoofdingang benadrukt c.q. ingedeeld door pilasters; basementen voorzien van guirlandes.

Begane grond uitgevoerd in vlak hardstenen rusticawerk; verdieping in rode baksteen. Boven ingang Willemskade cartouche met opschrift: SPQL 1880.

De voorm. beurs annex waag (Wirdumerdijk 34) is een blokvormig neoclassicistisch gebouw met een basement in rusticawerk, gebouwd in 1878-'80 naar ontwerp van Th.A. Romein. De drie bronzen ingangsdeuren, naar ontwerp van C.A. Lion Cachet en met beeldhouwwerk van L. Zeyl, zijn in 1930 aangebracht. De oorspronkelijke gecanneleerde ionische pilasters in pleister heeft men in 1938 vervangen door bakstenen lisenen, met guirlandes op de basementen. Na een interne verbouwing rond 1980 naar plannen van R. Bullhorst is het grootste deel van het gebouw in gebruik als Openbare Bibliotheek. De voorm. beurshal op de verdieping, die door twee dubbele rijen corintische zuilen in drie beuken is verdeeld, heeft toen een nieuwe, op zichzelf staande, stalen inrichting gekregen.

Adres

Wirdumerdijk 34
8911 CE Leeuwarden

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0