Abdijmuseum Ten Duinen

Horizontal tabs

Beschrijving

Ontdek de rol van de Koksijdse Duinheren binnen de Orde van Cîteaux, een Europees project avant-la-lettre. Geen saaie, stoffige bedoening of een ver-van-mijn-bedshow. Wel een unieke archeologische site en een eigentijds museum dat het verhaal van de stille stenen levendig brengt!

Onze-Lieve-Vrouw Ten Duinen

900 jaar geleden trok kluizenaar Ligerius zich terug in de Westhoekduinen. Een eenmansonderneming als kiem van een bloeiende abdijgemeenschap, die haar onuitwisbare stempel op de streek drukte.
Soberheid, eenvoud, gehoorzaamheid en gedrevenheid blijken machtige idealen. 
De rol van de Duinheren op spiritueel, cultureel en commercieel vlak is onovertroffen, tot ver buiten de huidige Vlaamse grenzen.

Archeologische site

Eeuwenlang domineerde het silhouet van de Duinenabdij het landschap, tot de tand des tijds de overhand nam. Opgravingen en grondige restauratiecampagnes haalden het grondplan van de abdij vanonder het zand. Vandaag spreken de muuropstanden tot eenieders verbeelding. 
Zoek de stilte op en verwonder je over één van de vroegste voorbeelden van baksteenarchitectuur van Vlaanderen.

Eigentijds museum

Beleef het dagelijkse leven in een middeleeuwse cisterciënzerabdij. Wonen, werken, bidden, eten, spelen, liefhebben… het zal je verbazen hoe verschillend en gelijkaardig de middeleeuwer en de moderne mens wel zijn.

Maquettes, levensechte decors en multimediale impressies bespelen de zintuigen en laten het verleden herleven. Soms prangend, soms grappig, altijd fascinerend. 

De zoektocht naar de abdijruïnes

Eind 19de eeuw. De canonieke zaligverklaring van Idesbald van der Gracht (1894), de derde abt van de abdij, stimuleert het archeologische en historische onderzoek. De gebeurtenis wordt te Brugge in 1896 feestelijk gevierd. Het grootse volksfeest inspireert het Brugs genootschap voor Archeologie om op zoek te gaan naar de oorspronkelijke vestiging te Koksijde.

De heren M.J. Valckenaere en M. Vallaeys leiden in 1897 een eerste onderzoek. Ze vinden sporen van de ruïne terug. De kerk en het pand worden onder een drie meter dikke zandlaag gelokaliseerd. Het hoge grondwaterpeil dwingt de onderzoekers hun activiteiten vroegtijdig te staken. 
In 1911 nemen E.H. Van de Walle, F. Ancot en M. Roels het onderzoek in opdracht van de Brusselse Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis terug op. Een aantal opgegraven voorwerpen worden hierbij naar de Koninklijke Musea overgebracht. 

Karel Loppens lokaliseert tijdens het interbellum (1928 – 1929) de volledige 13de-eeuwse abdij. Pas in 1949 start men in Koksijde met systematische opgravingen. Het leidmotief is niet van wetenschappelijke aard. Hoofddoel van de campagne, in handen van de Nationale Dienst voor Opgravingen (N.D.O.) en o.l.v. professor R.M. Lemaire, is de recuperatie van bakstenen om de voorgevel van het Grootseminarie in Brugge te restaureren.  

Adres

Koninklijke Prinslaan 6-8
8670 Koksijde, België

Openingstijden

dinsdag tot en met vrijdag: 10 tot 18 uur (vanaf 1 november 2015: 10 tot 17 uur)
weekends en feestdagen:   14 tot 18 uur (vanaf 1 november 2015: 14 tot 17 uur)

Telefoonnummer

T 058 53 39 50

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0