BROEDERSCHAP VAN OLV VAN HALLE - BEGIN 100-JARIGE OORLOG

In 1337 sluit de Engelse koning Edward III in Halle een verbond tegen de Franse koning. Dit verbond wordt aanzien als de aanzet voor de 100 jarige oorlog. Korte tijd nadien wordt de Broederschap van OLV-Halle opgericht. Alle bondgenoten van de Engelse koning worden vermeld in het Gulden Boek van de Broederschap.

In 1328 was Edward III van Engeland, naast Filips VI van Frankrijk, medekandidaat voor de Franse troon. Dit kwam doordat de Franse koning Karel IV geen kinderen had. De Franse edelen gaven de voorkeur aan Filips. Aanvankelijk erkende ook Edward III Filips als Franse koning, maar in 1337 kwam daar plotseling een einde aan. Hij trok de erkenning in, noemde koning Filips slechts hertog van Valois en viel het land aan.

Edward III sloot in Halle het verbond met zijn medestanders om de expantiedrang van de Franse koning en zijn eigen rechten op de Franse kroon te doen gelden. Dit verbond wordt aanzien als de aanzet voor de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland. Kort na het sluiten van het verbond wordt in Halle de Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle opgericht. Deze  zou navolging krijgen in heel Europa en een zeer cruciale rol spelen in de promotie van de bedevaart naar Halle. Het Gulden Boek van de Broederschap wordt nog steeds bewaard in de Sint-Martinusbasiliek en bevat op de eerste bladzijden alle namen van de bondgenoten van Edward III.

Tags

Reageren