Wie heeft de broek aan?

Fietsen De broek geaccepteerd

Liberating seventies Dolle Mina's

Het huis Domein van de vrouw?

ITIN Social

  • Gerard Verbeek
  • Truus Gerritsen
  • Ans Hazenbrouck

Nog geen reacties

Wie heeft de broek aan?

Introduction

Fietsen

Fietsen en het daarbij dragen van een broek hebben bijgedragen aan de bevrijding van het knellende korset. Voor B. Anthony (1820-1906), een belangrijke Amerikaanse feministe was de fiets in 1900 het ware voorbeeld van vrouwenemancipatie. Niet alleen voldeden vrouwen door te fietsen niet meer aan het beeld van een fatsoenlijke vrouw, ook veroorzaakte het fietsen een revolutie op het gebied van de mode. Langzaam werd de broek als kledingstuk voor vrouwen op de fiets steeds meer geaccepteerd. Uiteindelijk zou de fiets er ook voor gezorgd hebben, dat de broek een geaccepteerd kledingstuk voor vrouwen werd. 

Liberating seventies

Nederlandse vrouwenorganisatie uit de jaren zeventig. Zij vroegen op ludieke wijze en met veel oog voor publiciteit, aandacht voor de ongelijke behandeling van vrouw op gebied van werk en seksualiteit. Zo knoopten ze openbare toiletten dicht met roze linten om ook voor vrouwen (openbaar) plasrecht te eisen. Naar het voorbeeld van de feministen uit de eerste feministische golf verbranden ze korsetten.

Het huis

Vanuit de gedachte dat mannen en vrouwen fundamenteel van elkaar verschilden, was het gezin en het huishouden het domein van de vrouw. Dit pikten vrouwen vanaf het einde van de negentiende eeuw niet langer en kwamen hiertegen in het geweer. Langzamerhand verworven vrouwen steeds meer rechten en gingen ook buitenshuis werken. Ook behoort een carrière tegenwoordig tot de mogelijkheden. Toch hebben we nog steeds te maken met het zogenaamde ‘glazen plafond’, moeten er quota ingesteld worden om voldoende vrouwen op hogere posities te krijgen en zijn huishoudelijke reclames nog vaak op vrouwen gericht.

 

Jaar:
1880
Circa:
Ja

Adres

Noorderstraat 19
Sappemeer
Nederland

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0