Voormalige dienstwoning van de tuinbaas, deel uitmakend van het complex 'Westerhout' (Beverwijk)

Horizontal tabs

Beschrijving

Voormalige DIENSTWONING van de tuinbaas, deel uitmakend van het complex 'Westerhout'. Het pand werd gebouwd in 1941 naar ontwerp van de Zaanse architect W.A. van Gogh. Het interieur verkeert naar verluidt nog grotendeels in de oorspronkelijke staat, maar kan wegens bezwaren van de bewoner niet beschreven worden.

Op rechthoekig grondplan gebouwd woonhuis van twee bouwlagen onder een zadeldak met de noklijn evenwijdig aan de weg. Rechts van het woonhuis bevindt zich een terugliggende garage die door een tussenlid verbonden wordt met het woonhuis. Zowel de garage als het tussenlid hebben een rechthoekige plattegrond, een hoogte van één bouwlaag en een zadeldak. Het zadeldak van het tussenlid heeft de noklijn evenwijdig aan de weg, de nok van het garagedak staat haaks op de weg. Alle drie daken zijn gedekt met gesmoorde verbeterde Hollandse pannen. Onderaan de dakvlakken bevinden zich zinken mastgoten.

De overstekende dakvoet van het woonhuis en het tussenlid rust op geprofileerde klossen. De in halfsteens verband met platvolle voeg gemetselde buitenmuren zijn boven een trasraam van rode machinale waalklinkers opgetrokken in gele handvormsteen (formaat circa 22 x 4,5 cm). De achter- en zijgevels van de garage zijn echter vanaf circa 1,60 meter gevelhoogte gemetseld in Vlaams verband. Op de nok van het woonhuis staat rechts van het midden een rechthoekige schoorsteen van gele handvormsteen. De vensters van het woonhuis en het tussenlid hebben lekdorpels van gres en luiken die met diagonale kraalschroten zijn beschoten.

In de voorgevel (ZO) van het woonhuis bevindt zich van rechts naar links een vierruits stolpraam, een klein rondvenster waarin ruitvormig glas in lood, en een uit het gevelvlak komend venster met in de schuine zijden een smal raam en bovenlangs een kroonlijst. Laatstgenoemd venster wordt ontlast door een segmentboog. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich twee sierankers. De eerste verdieping heeft links en rechts een vierruits venster.   De kopse zijgevels zijn beide voorzien van een vierruits zoldervenster (zonder luiken) en accoladevormig geprofileerde windveren. In de linkerzijgevel (ZW) bevindt zich rechts van het midden een liggend parterrevenster waarin een door tweeruits zijlichten geflankeerd vierruits stolpraam en hierboven op de verdieping een vierruits stolpraam.

De rechterzijgevel (NO) heeft links een tweeruits parterrevenster. Rechts hiervan is een hardstenen eerste steen ingemetseld met het opschrift "L.G. BOREEL/ 17 MEI 1941". Het tegen de rechter helft van de gevel aansluitende tussenlid heeft in de voorzijde rechts een vierruits stolpraam met luiken als genoemd en links een portiek waarin een deur met bovenin een vierruits raam. De portiekvloer is uitgevoerd als een stoep bestraat met rode bakstenen op hun plat.

 De achtergevel (NW) van het tussenlid is voorzien van eenzelfde venster en deur als in de voorzijde, maar dan gespiegeld (een portiek ontbreekt). Aansluitend heeft de achtergevel van het woonhuis van links naar rechts een wc-raampje, een door diefijzers beveiligd keldervenster en een klein rondvenster waarin een tuimelraam voorzien van ruitvormig glas in lood (bij alle drie vensters ontbreken luiken). Ter hoogte van de eerste verdieping bevindt zich links een klein venster (zonder luiken) en rechts een vierruits venster met links hiervan een tweeruits venster.

 

De kopse voor- en achtergevel van de garage zijn beide uitgevoerd als een tuitgevel met schouders en een klein zoldervenster. In de voorgevel (ZO) bevindt zich een opgeklampte dubbele garagedeur afgehangen aan zware duimgehengen. Deze deur wordt ontlast door een segmentboog waaronder siermetselwerk van gele koppen. De rechterzijgevel (NO) van de garage telt drie hoog aangebrachte getoogde drieruits vensters voorzien van diefijzers.

 In de linkerzijgevel (ZW) van de garage bevindt zich links een diagonaal beschoten schuurdeur afgehangen aan twee zware duimgehengen en voorzien van een gekeperd bovenlicht. Rechts hiervan heeft het garagedak een aangeluifeld afdak dat op de hoek rust op een stijl. De op een poer van rode baksteen geplaatste stijl is voorzien van twee geprofileerde korbelen. Op de hoeken waar het afdak aansluit tegen de muur van de garage en van het tussenlid bevindt zich eveneens een geprofileerd korbeel. 

De voormalige dienstwoning van de tuinbaas is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarden als historisch-functioneel  onderdeel van het complex 'Westerhout', gebouwd in de stijl van de Delftse school naar ontwerp van W.A. van Gogh.

 

 

Adres

Westerhoutweg 3
1943 HJ Beverwijk

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0