Stadspaleis ('s-Herthogenbosch)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Bossche Stadspaleis behoort met de nog bestaande Haagse stadspaleizen en de voormalige Statenzaal in Leeuwarden tot de belangrijkste en best bewaard gebleven gebouwen uit de achttiende eeuw.

In het begin van de zeventiende eeuw ontstond op deze plek een groot jezuïetencollege met klaslokalen, tuinen en kerk voor de honderden studenten. De belegering en inname van ’s-Hertogenbosch door stadhouder Frederik Hendrik van Oranje in 1629 betekende het einde van dit college. De Staten-Generaal legde beslag op het complex en riep het uit tot residentie van de militaire gouverneur van de stad.

Franse bouwstijl

Architect Pieter de Swart kreeg in 1768 de opdracht om het toenmalige Jezuïetenklooster te verbouwen tot onderkomen van de Gouverneur. De functie van gouverneur was in de tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden louter een militaire.

Opvallend aan de gevel van het stadspaleis zijn de gebeeldhouwde trofeeën. De krijgshaftige elementen op het dak – nabij de driehoekige gevelplaat (oftewel fronton) -  zijn kenmerkend voor de Franse bouwstijl. De tuin werd aangelegd in Engelse stijl en diende in eerste instantie als openbaar stadspark.

Franse Tijd

De gouverneur van Brabant  verloor zijn woning tijdens de Franse belegering van de stad in 1794. Het gebouw werd door de Fransen ingericht als ziekenhuis voor gewonde en bedlegerige soldaten. Twee jaar lang droeg het gebouw de naam 'Hospitaal der Nationale Overwinningen'.

In 1810 voegde Napoleon ons land bij zijn Franse keizerrijk. ’s-Hertogenbosch riep hij uit tot hoofdstad van het Département des Bouches du Rhin. Het voormalige Gouvernement werd omgedoopt tot Hôtel de la Prefecture en bood onderdak aan de Franse prefect en zijn medewerkers. Na de val van Napoleon verlieten de Fransen Nederland. Nadat de gouverneur van Noord-Brabant door de nieuwe koning Willem I was benoemd, nam hij zijn intrek in het gebouw.

Provincie en gemeente

Tot 1983 was het stadspaleis de ambtswoning van de gouverneur en later Commissaris van de Koningin. Ook de provinciale diensten waren hier gehuisvest. Na de Tweede Wereldoorlog is een deel van gebouw gebruikt als gemeenteraadszaal.

Na een verbouwing en een uitbreiding in de jaren 1980 vestigde het Noord-Brabants Museum zich in het stadspaleis.

Adres

Verwerstraat 41
5211 HV 's-Herthogenbosch

Openingstijden

Museum tijdelijk gesloten

Telefoonnummer

073-6877 877

Facilities

  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0