Stadhuis van Alkmaar

Horizontal tabs

Beschrijving

Stadhuis. Het stadhuis bestaat uit een elf traveeën brede langsgevel en links hiervan een achtzijdige traptoren, beide gebouwd tussen 1509 en 1520, gerestaureerd 1897-1881 en 1910; rechts een in 1894 aangebouwde vleugel. De laatgotische gevel is, evenals de traptoren, opgebouwd uit lagen baksteen afgewisseld met lagen natuursteen en wordt bekroond door vijf dakkapellen, elk gevat tussen twee pinakels en voorzien van een natuurstenen puntgevel, en onderling verbonden door een natuurstenen balustrade. Trapbordes met gebeeldhouwde leeuwen, toegang gevat in een geprofileerde spitsboognis. Boven de vensters segmentboogvormige ontlastingsbogen met natuurstenen blokken; sierankers. De traptoren heeft een onderbouw van vier geledingen, een op de rondboogfries overkragende gebeeldhouwde balustrade en een houten bovenbouw van twee geledingen, de laatste in 1927 aangebracht. De rechtervleugel van het stadhuis is voorzien van een lijstgevel met trigliefen en van een attiek. De risaliet van de linkertravee heeft in de lijst twee trigliefconsoles, ingangsomlijsting met consoles en een opzetstuk met inscriptie; de ingangspartij bekroond door twee beelden, die de personificaties van de rechtvaardigheid en de waarheid voorstellen; twee festoenen, elk met twee vlakgekapte wapens.

Het stadhuis (Langestraat 97) bestaat uit meerdere vleugels uit verschillende periodes, gegroepeerd rond een binnenplaats. Tussen 1509 en 1520 kwam aan de Langstraat een langgerekte laat-gotisch vleugel tot stand met natuurstenen speklagen en een achtzijdige traptoren (links). De vijf natuurstenen dakkapellen aan de voorzijde zijn onderling verbonden door een balustrade. Iets uit het midden geplaatst is het trapbordes met balustrade en gebeeldhouwde leeuwen. De ingang is gevat in een geprofileerde spitsboognis. De traptoren van vier geledingen heeft een op rondbogen uitkragende balustrade en een houten bovenbouw van twee geledingen. Haaks op deze vleugel staat rechts de zogeheten Burgemeestersvleugel, waarvan de huidige kapconstructie uit circa 1480 stamt. Deze vleugel werd in 1593-'95 aan de achterzijde vergroot met de Prinsenzaal en in 1603 verhoogd met nieuwe vertrekken voor de burgemeesters. Rechts van de burgemeestersvleugel bevindt zich op de hoek van de Schoutenstraat een woonhuispand dat in 1493 werd gekocht door rentmeester Claes Corf en spoedig daarna geïntegreerd in het stadhuiscomplex. Van het oude woonhuis is het achterhuis met zijn kelder, opkamer (de huidige Nieropkamer) en kapconstructie (circa 1466-1469) nog herkenbaar. Het voorhuis werd onder meer verbouwd in 1694. De straatgevels, opgetrokken in classicistische stijl, zijn uitgevoerd in fijn metselwerk en voorzien van een houten kroonlijst met trigliefen en een attiek. Boven de omlijste ingangspartij zit een opzetstuk met inscriptie en daarboven zijn beelden van Justitia (met weegschaal) en Prudentia (met spiegel) aangebracht en twee guirlandes met wapenschilden. Bij de stadhuisrestauratie in 1877-'81, onder leiding van W.F. Ducroix, heeft men de voorgevel vernieuwd en de houten bovenbouw van de toren vervangen door een pseudo-gotisch exemplaar, dat in 1927 weer plaats heeft gemaakt voor de huidige bekroning in de oude vormen. Onder leiding van J. Stuyt en G. Looman vond in 1911-'13 een tweede ingrijpende restauratie plaats, waarbij de voorgevel in nieuwe materialen weer volgens het oorspronkelijke ontwerp werd opgetrokken. In 1969 is het stadhuis aan de achterzijde verder uitgebreid (J. Smeele) en in 1977 opnieuw. Het stadhuis bevat een 17de-eeuwse maniëristische schouw in de voormalige polderkamer, een fraai beschilderd balkenplafond (1634) in de Nieropkamer en schilderingen (grisailles) van Romeyn de Hooghe in de hal van de vleugel uit 1694. Het interieur van de raadzaal is ontworpen door J. Stuyt.

Adres

Langestraat 97
1811 JD Alkmaar

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0