Oost-Indisch Huis (Amsterdam)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat in Amsterdam is het voormalig hoofdkantoor van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Het Oost-Indisch Huis was een multifunctioneel gebouw dat tegelijkertijd als magazijn, bestuurscentrum, kantoor en veilinglokaal werd gebruikt. 

De VOC was een particuliere handelsmaatschappij die in 1602 was opgericht. Jarenlang had zij het monopolie op de handel tussen Europa en Azië en werd daarmee de grootste en machtigste handelsonderneming in de wereld. De handel betrof met name allerlei specerijen zoals nootmuskaat, kruidnagel en peper. Om handel met de lokale bevolking te kunnen afdwingen en haar eigen handelsbelangen te kunnen beschermen was het voor de VOC van belang om een eigen militaire structuur met een eigen leger en vloot te hebben. Zo werd het leger en de vloot ingezet om de Portugezen en Britten hardhandig uit de buurt te houden.

De Heeren XVII

Deze machtige handelsonderneming kende zes Kamers, oftewel afdelingen: Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn en Rotterdam. De afgevaardigden van deze Kamers, de bewindvoerders, kwamen als de Heeren XVII twee of drie keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen vonden achtereenvolgens zes jaar in Amsterdam (waar het hoofdkwartier gevestigd was) en daarna twee jaar in Middelburg plaats. De bijeenkomsten duurden meerdere weken, waarin besluiten werden genomen over onder andere de omvang van de vloot, de hoeveelheid voor Azië bestemde goederen, de hoeveelheid goederen die vanuit Azië naar Nederland zouden worden getranporteerd en de veilingdata.

Het Bushuis

Het eerste hoofdkwartier van de Heeren XVII was gevestigd in het Bushuis, tegenwoordig het oudste deel van het Oost-Indische Huis. Het Bushuis was het voormalige stedelijke geschutsmagazijn op de hoek van de Oude Hoogstraat en de Kloveniersburgwal. Op de drie zolders werden de uit Azië geïmporteerde goederen opgeslagen. De lange gevel aan de Kloveniersburgwal maakte het laden en lossen van meerdere schuiten tegelijk mogelijk. Naast het Bushuis bevond zich een slachthuis waar jaarlijks duizenden ossen werden geslacht als proviand voor de grote koopvaardijschepen.

Verbouw

In vier jaar tijd nam de door de VOC georganiseerde handel in Azie flink toe. De handelsmaatschappij had meer ruimte nodig. Daarom werd in 1606 onder leiding van Hendrik de Keyser een nieuwe vleugel aan de zuidkant van het Bushuis gebouwd. Hier kregen de Heeren XVII hun bestuurskamer. Aan de muren kwamen zes schilderijen van de handelsvestigingen van de VOC in de Oost te hangen, afgewisseld met exotische bijlen, speren en schilden van schildpadden.

Vleugels rondom een binnenplaats

Ook aan de westkant werd het pand uitgebreid met een korte vleugel. In 1633 kreeg het Oost-Indisch Huis zijn definitieve vorm van vier vleugels rondom een binnenplaats. Na afbraak van de huizen langs de Oude Hoogstraat kon de westvleugel doorgetrokken worden en een nieuwe noordvleugel worden gebouwd. Deze laatste uitbreiding is vermoedelijk onder leiding van Pieter, de zoon van Hendrick de Keyser, tot stand gekomen.

In latere jaren is het pand gemoderniseerd, maar bij de restauratie van 1971 werd de bestuurszaal weer zoveel mogelijk in ere hersteld. Hierbij is gebruik gemaakt van tekeningen die S. Fokke in 1771 maakte naar aanleiding van de installatie van stadhouder Willem V tot Opperbewindhebber van de VOC. Bij de herinrichting van het huis in 1997 zijn de schilderijen van de handelsposten, nog te zien op de tekening van Fokke, nageschilderd. De originele schilderijen zijn tegenwoordig te bezichtigen in het Rijksmuseum. Ook het schoorsteenstuk met Het Kasteel van Batavia uit 1656 is een kopie van het origineel dat in het Rijksmuseum hangt.

Adres

Oude Hoogstraat 24
1012 CE Amsterdam

Openingstijden

Het Bushuis c.q. het Oost-Indisch Huis is tegenwoordig in gebruik van de Universiteit van Amsterdam. Neem contact op voor bezichtiging.

Telefoonnummer

030-525 2258

Facilities

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0