Kamp Vught

Horizontal tabs

Beschrijving

Inleiding

De GARAGE behorend bij het complex van het voormalige concentratiekampVught, is gelegen aan de noordelijke zijde van het SS-terrein aan de zuidzijde van het concentratiekamp. De garage werd opgetrokken in 1943 en toont een Ambachtelijke vormentaal met verwijzingen naar de Stuttgarter Schule. Heden wordt het stalgebouw gebruikt als kantoorgebouw bij de Van Brederokazerne. Het inwendige van het voormalige garagegebouw is ingrijpend gewijzigd en gemoderniseerd.

Omschrijving

De garage heeft een globaal U-vormige plattegrond, bestaand uit een langgerekte oost-west gerichte vleugel met haaks daarop aan beide uiteinden twee kortere vleugels. Het gebouw telt n bouwlaag onder een samengesteld, licht overstekend zadeldak, gedekt met verbeterde Hollandse pannen. De gevels van het gebouw zijn opgetrokken in baksteen, in het hoger opgetrokken poortgedeelte van het garagegebouw is daarnaast houten vakwerk toegepast. De gevels zijn voorzien van getoogde vensters, voorzien van stolpramen met kleine roedenverdeling. De naar het zuiden gerichte voorgevel van het garagegebouw is symmetrisch en heeft in het midden een hoger opgetrokken, licht risalerend bouwdeel met een topgevel en dwars geplaatst zadeldak. Dit middendeel fungeert als doorrijpoort naar het achtergelegen terrein. In het midden hiervan een grote, door een vlakke segmentboog afgesloten opening voor de poort. De in houten vakwerk met metselmozaek uitgevoerde topgevel boven de poort heeft een hoog getoogd venster met stolpraam en kleine roedenverdeling. De vertrekken aan weerszijden van de poort hebben een getoogd venster. Aan weerszijden van de middenrisaliet met poort tien vensters.

In de achtergevel van de langgerekte oost-west gerichte vleugel is de vensterindeling in de middenrisaliet identiek aan de voorgevel. Aan weerszijden van de middenrisaliet een travee met getoogd venster, hiernaast een vijftal hoge dubbele houten deuren.

De korte vleugels aan de oostelijke en westelijke zijde van het garagegebouw hebben in de buitengevels kleine rechtgesloten vensters met vierruits ramen. De achtergevels langs de binnenzijde van het U-vormige gebouw hebben evenals de langgerekte vleugel grotere getoogde vensters. De kopgevels van het gebouw zijn voorzien van een door een segmentboog afgesloten achteringang met dubbele houten deuren.

Het inwendige van het garagegebouw is in de loop der tijd ingrijpend gewijzigd en gemoderniseerd.

Waardering

Het garagegebouw behorend bij het complex van het voormalige concentratiekamp Vught is van algemeen belang. Het gebouw bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een historische ontwikkeling: als onderdeel van een tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter gebouwd concentratiekampcomplex is het garagegebouw van historisch belang. Voorts is het garagegebouw van belang als illustratie van een typologische ontwikkeling. Het garagegebouw bezit ensemblewaarde als essentieel onderdeel van een groter geheel, dat historisch van (inter-)nationaal belang is. Het garagegebouw is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Tot slot is het garagebouw van belang vanwege functionele en typologische zeldzaamheid.

Adres

Lunettenlaan 102
5263 NT Vught

Openingstijden

Facilities

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0