Fries Museum (Leeuwarden)

Horizontal tabs

Beschrijving

Het Fries Museum is hét museum van kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland. De collectie van het Fries Museum is een unieke verzameling van voorwerpen die als geheel het verhaal van Friesland vertellen.

Het Fries Museum heeft de grootste regionale museumcollectie van het land: ruim 170.000 objecten. De collectie weerspiegelt het Friese verleden en geeft inzicht in de Friese kunst, cultuur en geschiedenis door de eeuwen heen.

Collectie

Het Fries Museum biedt kunst en cultuur op verschillende terreinen: archeologie, oude kunst, kunstnijverheid, textiel, moderne en hedendaagse kunst, hedendaagse grafiek, de collectie Verzetsmuseum Friesland en een verzameling voorwerpen die te maken hebben met het leven van Mata Hari (geboren in Leeuwarden als Margaretha Zelle).

De archeologische collectie is de belangrijkste van het Noordzeegebied. Dankzij grootschalige afgravingen van terpen in de negentiende eeuw beschikt het museum over een rijk en gaaf aanbod van terpvondsten die een periode beslaan van 2500 jaar. 

Op het gebied van de oude kunst heeft het Fries Museum een breed samengestelde verzameling van schilderijen, tekeningen en prenten. Portretten zijn sterk vertegenwoordigd. Er is zowel werk van Friese kunstenaars als van meesters die in Friesland werkzaam waren.

Verzetsmuseum

Het Verzetsmuseum Friesland, onderdeel van het Fries Museum, herbergt een collectie van circa 10.000 objecten die een indrukwekkend beeld geven van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. De verzameling is van grote regionale betekenis en gaat in op het dagelijks leven, collaboratie, verzet en vervolging in Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De website Collectie Online biedt u de mogelijkheid beide collecties digitaal te doorzoeken en de daarbij behorende objectgegevens te bekijken.

Adres

Turfmarkt 11 8911 KS
Leeuwarden

Openingstijden

Geopend op dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Maandag gesloten.

Telefoonnummer

058 - 255 55 00

Facilities

  •  
  •  
  •  
  •  

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0