Samuel Sarphati

Dr. Samuel Sarphati (1813-1866) had als gepromoveerd joodse arts plannen op sociaal gebied die hun tijd ver vooruit waren; met het uitvoeren van die plannen trachtte hij de in zijn tijd heersende armoede en ziekte te bestrijden.

Hij nam het initiatief tot de oprichting van de eerste broodfabriek in Amsterdam voor goed volksbrood en was de medeoprichter van de Vereniging voor Volksvlijt. Aan het inmiddels door brand verwoeste Paleis voor Volksvlijt is zijn naam voor altijd verbonden. Hij bevorderde de uitbreiding van Amsterdam en stichtte het Amstel Hotel. De straat en het park in Amsterdam doen zijn naam in herinnering blijven.

In Memoriam 

Sarphati overleed op 24 juni 1866. Hij werd begraven op Beth Haim. De zerk kreeg uitsluitend een Hebreeuwse tekst. Er staat dat hij een oprecht, eenvoudig, godvrezend man was, die zich van het kwade afwendde (Job 1:1) en een waardevol stadsbestuurder. Hij werd in een graf van dertig gulden gelegd, naast zijn vrouw, die twee jaar eerder, in mei 1864 was overleden. Het opschrift op haar steen is in het Portugees.

Waarschijnlijk is Sarphati niet aan de cholera overleden, hoewel begin juni in Amsterdam een hevige epidemie was uitgebroken.Zijn dood was wel onverwacht. De avondeditie van de Amsterdamsche Courant noemde de begrafenis eenvoudig maar hoogst indrukwekkend. Duizenden mensen, van alle rangen, standen en geloofsbelijdenissen, verzamelden zich ernstig en verdrietig langs de grachten, de straten en op de bruggen rond het sterfhuis. Voor het huis verzamelden zich bekenden en familieleden. De lijkwagen werd gevolgd door dertig rijtuigen; ook drie stoomboten voeren naar Ouderkerk. Het was duidelijk dat Sarphati met  recht een man des volks werd genoemd.

Plaats geboorte:
Amsterdam
Sekse:
Man
Persoonscategorie:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0