Koningin Juliana

Juliana der Nederlanden wordt wel de monarch op de fiets genoemd. Van alle Nederlandse vorsten is zij degene, die wat betreft haar doen en laten, het dichtst bij het volk stond. Tijdens de bekende defilés op Koninginnedag op Soestdijk liet zij het Nederlandse publiek zelfs in haar woonomgeving toe.

Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, zoals ze voluit heette, kwam op 30 april 1909 ter wereld op paleis Noordeinde in Den Haag. Haar geboorte gaf aanleiding tot een groot feest, aangezien het huwelijk van koningin Wilhelmina en prins Hendrik na enkele miskramen tot dan toe kinderloos was geweest. Door de geboorte van Juliana was de Nederlandse monarchie gered! De opgeluchte Nederlandse bevolking moest echter nog wel een paar weken wachten totdat de naam van het prinsesje bekend werd gemaakt.

Jeugdjaren

Het was Wilhelmina’s bedoeling om haar dochter minder afgeschermd op te voeden dan de manier waarop zijzelf was opgevoed. Of Juliana ook zo over haar opvoeding heeft gedacht, valt te betwijfelen. Met name haar huwelijk met Bernhard en haar verblijf in Canada zonder man en moeder hebben van Juliana een volwassen en zelfstandige vrouw gemaakt.

Juliana doorliep de lagere en middelbare school op paleis Noordeinde. Voor haar werd speciaal een klasje samengesteld van nette meisjes uit de buurt. Daarna verhuisde ze naar Katwijk om aan de universiteit van Leiden een speciaal voor haar samengesteld programma te volgen dat haar voorbereidde op de troon. Een leuke wetenswaardigheid is dat Juliana op de universiteit een geanonimiseerde dichtwedstrijd won.

Huwelijk met prins Bernhard

In 1937 trouwde Juliana met de Duitse Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Bernhard liet haar tijdens hun huwelijksreis kennismaken met de grote steden van Europa en de nieuwste mode. Juliana kleedde zich steeds meer als een wereldse vrouw en brak met de kleinburgerlijke levensstijl van haar jeugd. Het echtpaar woonde op Paleis Soestdijk en kregen vier dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Marijke (die zich later Christina zou noemen).  Tijdens de bezettingsjaren woonde Juliana samen met twee en later drie dochters enkele jaren in Canada.

Greet Hofmans-affaire

Het huwelijk kende diverse crises, waarvan de buitenechtelijke affaires van prins Bernhard, de smeergeldaffaire Lockheed (1976) en de Greet Hofmans-affaire (1956) de bekendste zijn. De laatstgenoemde crisis ontstond toen gebedsgenezeres Hofmans door Juliana de paleismuren was binnen gehaald om prinses Marijke te genezen van haar slechtziendheid. Hofmans kreeg met haar pacifistische ideeën steeds meer invloed op koningin Juliana. Zo sprak zij tijdens een zelf geschreven toespraak voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden over haar pacifistische idealen. Haar toespraak wekte uiteraard bevreemding op bij de NAVO-bondgenoten die tijdens de Koude Oorlog een ideologische en militaristische strijd uitvoerden tegen de Sovjet-Unie.

Juliana’s houding leidde tot grote onenigheid tussen haar en het Kabinet en tussen haar en Bernhard. Een scheiding leek voorhanden waardoor ook de monarchie in gevaar kwam. Uiteindelijk liep de Greet Hofmans-affaire met een sisser af toen de gebedsgenezeres geweerd werd uit het paleis.

Eigenzinnige koningin

Ondanks dat Juliana zich wat betreft uiterlijk aanpaste aan de internationale hogere kringen, bleef zij een prinses (en later koningin) met zeer eigen ideeën en gebruiken. Op 4 september 1948 nam zij de plaats van haar moeder op de troon in. Tijdens haar regeerperiode kreeg de monarchie de bijnaam ‘de fietsende monarchie’.

Naast haar pacifistische ideeën was Juliana zeer geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Als ze geen koningin was geworden, had ze graag maatschappelijk werkster willen zijn, zo vertelde ze in een interview. Na de Watersnoodramp in 1953 was Juliana met laarzen aan snel in het rampgebied om de getroffen bewoners te troosten en moed in te spreken. Deze actie werd kenmerkend voor haar als persoon en voor hoe zij invulling gaf aan haar koningschap.

Laatste jaren

Juliana besloot in 1980 om op haar 71-ste verjaardag afstand te doen van de troon. Ze bleef zich nog lange tijd inzetten voor maatschappelijke zaken. Toen haar gezondheid steeds verder afnam verscheen ze nauwelijks meer in het openbaar. Op 20 maart 2004, precies zeventig jaar na het overlijden van haar oma koningin-regentes Emma, overleed Juliana op Soestdijk. Ze werd bijgezet in het familiegraf in de Nieuwe Kerk in Delft. 

Functie / titel:
Koningin der Nederlanden
Plaats geboorte:
Den Haag
Plaats sterven:
Soestdijk
Sekse:
Vrouw

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0