Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Amersfoort)

Cultureel erfgoed is kwetsbaar en goede zorg ontstaat niet vanzelf. Zeker niet als terreinen op de schop gaan, wanneer historische gebouwen een nieuwe functie krijgen of bij opslag van kunstobjecten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt welke aspecten van het erfgoed het beste zijn om te bewaren en hoe die cultuurhistorische waarden het beste onderhouden kunnen worden.

Deskundig

Op basis van die onderzoeken adviseert de dienst anderen over het behoud van waardevolle zaken en denkt ze mee bij het ontwikkelen van plannen.Dat is de reden dat er bij RCE veel deskundigen werken, specialisten die alles weten over scheepswrakken, over natuursteen of inktvraat of over hoe de Romeinen wegen aanlegden. Zij zetten hun kennis gericht in om waardevol erfgoed voor Nederland te behouden. Ook internationaal levert de dienst een belangrijke bijdrage door de uitwisseling van kennis.

 

Type organisatie

Telefoonnummer

Infodesk: (033) 421 7 456

E-mailadres

info@cultureelerfgoed.nl

Tags

Reageren