Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Het 'papieren' archief dat het RHCe in huis heeft omvat een tijdspanne van ongeveer 700 jaar. Het oudste geschreven stuk dateert van 4 december 1300. Op die dag geeft hertog Jan van Brabant een stuk grond in bruikleen aan de inwoners van Nuenen-Gerwen, aan de inwoners van Helmond, aan de inwoners van Mierlo en aan de inwoners van Aarle-Rixtel-Beek. De originele uitgiftebrief aan Mierlo is niet meer aanwezig, maar het RHCe is wel in het bezit van de overige drie stukken. Overigens zijn deze stukken niet geschreven op papier, maar op perkament. Het oudste fotografisch materiaal stamt uit het einde van de negentiende eeuw. Het oudste drukwerkje, een biechtboekje van Godschalk Rosemont dateert uit 1554. Elke dag groeit de collectie van het RHCe, bijvoorbeeld met het Eindhovens Dagblad van vandaag.

Niet alleen papier 

Omdat archieven alleen niet alles vertellen over hoe de samenleving zich heeft ontwikkeld tot wat die nu is, verzamelt het RHCe ook kranten, foto's, tekeningen en films. Allerhande materiaal brengt het RHCe bijeen: van bedrijven, culturele verenigingen, scholen, kerken, politieke partijen, actiegroepen, noem het maar op. Zo krijgt het RHCe een collectie die zoveel mogelijk een afspiegeling is van de samenleving toen. Ook voor toekomstige generaties verzamelen we informatiebronnen om onderzoek naar onze tijd mogelijk te maken.

Type organisatie

Telefoonnummer

040 264 99 40

E-mailadres

info@rhc-eindhoven.nl

Openingstijden

09.00 tot 17.00 uur

Tags

Reageren