Provincie Noord Holland

De ambtelijke organisatie van de provincie Noord-Holland ondersteunt het college van Gedeputeerde Staten bij het uitvoeren van het collegeprogramma. De klanten van de provincie (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en mede-overheden) vragen meer en meer om een provincie die integraal werkt aan oplossingen van maatschappelijke vraagstukken.

Aan het hoofd van de organisatie staat de directie van de provincie. Deze bestaat uit een algemeen directeur en vier directeuren. De algemeen directeur is de schakel tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Aan het hoofd van iedere directie staat een directeur. De vier directeuren geven samen met de algemeen directeur leiding aan de ambtelijke organisatie. Ook is de directie verantwoordelijk voor de voorbereiding van alle besluiten voor het college van Gedeputeerde Staten.

 

Type organisatie

Telefoonnummer

Tel. (023) 514 31 43

Openingstijden

8:00 - 17:00 uur

Tags

Reageren