Het In­ter­na­ti­o­naal Con­sor­ti­um van On­der­zoeks­jour­na­lis­ten

Het In­ter­na­ti­o­naal Con­sor­ti­um van On­der­zoeks­jour­na­lis­ten (The International Consortium of Investigative Journalists of ICIJ) is een netwerk van 185 onderzoeksjournalisten verspreid over 65 landen over heel de wereld die samen onderzoek doen naar diepgaande en grensoverschrijdende verhalen.

Geschiedenis

Het stichtende Center for Public Integrity werd in 1989 opgericht door Charles Lewis en is één van de oudste en grootste onpartijdige, non-profit nieuwsorganisatie die onderzoek uitvoerd in de verenigde staten. Dit centrum wil de democratie dienen door onthullingen te doen over machtsmisbruik, corruptie en vertrouwensbreuken van openbare en particuliere instellingen. In 1997 bleek echter dat er ook internatinoaal nood was aan zo een organisatie en werd vanuit het CPI door journalist Chuck Lewis het In­ter­na­ti­o­naal Con­sor­ti­um van On­der­zoeks­jour­na­lis­ten opgericht. Zij moeten nog meer waken over corruptie, criminaliteit en machtsmisbruik, maar dan grensoverschrijdend.

Grote vogels

In april 2013 kwam het ICIJ  naar buiten met een lek van 2,5 miljoen geheime offshore documenten. Deze documenten tonen aan dat heel wat bedrijven geld doorsluizen naar belastingparadijzen. Hierdoor verstrengde het Europese Parlement de witwaswetgeving én de voorwaarden voor informatie-uitwisseling van belastinggegevens. Ook wereldwijd deed dit heel wat stof opwaaien en kwam hierdoor het thema van internationale belastingsontduiking aan bod op de G20-top in Sint-Petersburg (september 2013) .

In Oktober 2014 was er het tweede grote europeese dossier over akkoorden tussen het Groot Hertogdom Luxemburg en verschillende bedrijven en superrijken om belastingen te ontwijken.

Grensverlegend

Door de globalisering en digitale ontwikkeling zijn grenzen minder en minder belangrijk en dus was zo een organisatie meer dan nodig door dreiging van internationale criminele netwerken, misbruik van internationale Bedrijven mar ook overheden en andere organisaties.

Binnen teams van 3 tot 100 journalisten van verschillende kranten en media wordt de concurrentie opzij geschoven om samen te streven naar kwaliteit en baanbrekende sterke dossiers. Eerlijkheid, openheid en nauwkeurigheid zijn dan ook de essentie van elk onderzoek.

In de loop der jaren zijn door het ICIJ heel wat dingen bloot gelegd zoals tabaksmokkel door multinationals , particuliere militiesasbestdossiers  en over lobbyisten.

Type organisatie

Tags

Reageren