Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Het Kruisherenklooster Sint Agatha huisvest sinds 2006 het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. Archieven en ander religieus erfgoed vinden er onderdak.

Een deel van het klooster moest worden verbouwd om het geschikt te maken voor beheer van verschillende soorten collecties. Het depot voor archieven en boeken kwam op de plek waar vroeger de Latijnse school van het klooster stond. In de westvleugel van het klooster kwam de afdeling collectiebeheer te zitten. De zolder van deze kloostervleugel werd ingericht voor opslag van voorwerpen. Er is een studiezaal voor archiefonderzoek.

Met wisseltentoonstellingen, studiedagen en lezingen wordt steeds een aspect van het kloosterleven belicht, of een bepaalde orde of congregatie. Honderd ordes en congregaties doen inmiddels mee. Ongeveer de helft heeft archief en spullen naar het Erfgoedcentrum Kloosterleven overgebracht. De hoop is dat meer kloosters zich aansluiten en het erfgoed onderbrengen, zodat een compleet beeld ontstaat van het Nederlandse kloosterleven. 

Centraal staan de archieven, maar er zijn ook ook boeken, foto's en liturgische attributen in Sint Agatha. Te denken valt aan voorwerpen die gebruikt werden bij het eten, werken en ontspannen, missalen en liturgisch vaatwerk, kloosterkleding zoals togen en habijten, portretten van oversten en iconografische voorstellingen van bijvoorbeeld de Heilige Familie en kruistekens. Vele handschriften en incunabelen staan in de bibliotheek. ook zijn er schilderijen, beelden en kerkmeubilair van de Middeleeuwen tot nu.

De kunsthistorische meerwaarde van de spullen is van ondergschikt belang. Prioriteit ligt bij de religieuze betekenis van de voorwerpen. Doel is de geschiedenis en religieuze beleving van de ordes en congregaties door te geven aan toekomstige generaties, van iedere kloostergemeenschap afzonderlijk en van alle te zamen.

Tot eind oktober 2015 is er een tentoonstelling van Teresa van Avila (geboren in 1515) te zien.

Telefoonnummer

0485 - 31 10 07

E-mailadres

info@erfgoedkloosterleven.nl

Dagen geopend

Openingstijden

9.00 - 17.00

Tags

Reageren