#Kerkverhalen: Overheid, maak werk van behoud kerkgebouwen