Opgefrist Ons´ Lieve Heer op Solder viert 125 jarig lustrum

Na Rijksmuseum, Carre en Concertgebouw sluit voormailge schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder aan in het rijtje culturele jubilarissen dit jaar. Het Amsterdamse museum  viert zijn 125 jarig bestaan.  

Het museum is de afgelopen drie jaar grondig gerestaureerd. Ook het interieur van de huiskerk kreeg een opfrisbeurt. Verlichting, wanden en trappen zijn inmiddels onder handen genomen. Als laatste wordt een bijzondere biezen vloer gelegd in de kerk,  zoals die in de negentiende eeuw gangbaar was.

Schilderij terug op plek

Voor de jubileumviering is het gerestaureerde schilderij ‘De Doornenkroning ’ van Adriaen van de Velde (1636 – 1672) terug op zijn oude plek. Van de Velde schilderde het doek in opdracht voor ‘t Hart, zoals de kerk in de zeventiende eeuw heette. Het maakte onderdeel uit van een passieserie. De Orde der Augustijnen  gaf het in langdurig bruikleen aan Ons' Lieve Heer. 

Tijdens het jubileumfeest op 24 april wordt het eerste exemplaar van ‘Een uniek huis’ gepresenteerd. Een kleine geschiedenis van Ons' Lieve Heer waarin betrokken particulieren een bijzondere rol hebben gespeeld en nog altijd spelen.

Schuilkerk

Museum Ons' Lieve Heer op Solder is een bijzonder monument door de combinatie van kerk, woonhuis en ligging in de historische binnenstad van Amsterdam. Het  is ongeveer 350 jaar oud. De schuilkerk 'op zolder' ontstond na de Reformatie, toen katholieke gelovigen geen openbare kerkdiensten mochten houden. Het museum bestaat sinds 1888.

Momenteel wordt het museum verbouwd. Het nieuwe museum wordt tweemaal zo groot en zal bestaan uit twee huizen aan weerszijden van de Heintje Hoekssteeg: het Oude Huis (het monument) en het Nieuwe Huis (het tot museum te verbouwen buurpand).

 

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0