Radioluisteren steeds mobieler en digitaler

De autoradio is met 66% het meest populair voor het luisteren naar de radio en heeft inmiddels de radio en/of stereo-installatie (60%) ingehaald. Het luisteren naar radio via de mobiele telefoon/smartphone en tablet wordt op dit moment door zo’n 1,8 miljoen Nederlanders gedaan. Het luisteren via internet is populair bij ruim 5 miljoen mensen. Acht jaar gelden was dat nog 2,5 miljoen. In 2013 luistert bijna een kwart van de wekelijkse online luisteraars via een app naar de radio, een derde via een portal site en bijna 60% direct via de site van het radiostation zelf. Maar liefst 26% van de internetbeluistering gaat via oordopjes. Daarnaast blijft de interne speaker van de computer het meest gebruikt, met een percentage van 45%. Van alle respondenten (online internet populatie) geeft ruim 75% aan géén gebruik te maken van online muziekdiensten. De cijfers zijn afkomstig uit het nieuwe RAB Platformonderzoek dat gisteren door het Radio Adviesbureau (RAB) is gepubliceerd.

Volgens het RAB-onderzoek lijden de traditionele radiostations niet onder de opkomst van online muziekdiensten zoals Spotify. RAB: “We zien dat de ontwikkeling van de digitale muziekdiensten niet van invloed zijn op het aandeel radioluisteraars van de gevestigde radiostations. Maar liefst 65% luistert alleen naar de ‘traditionele’ radiozenders, in 2011 was dit 64% en in 2009 63%.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bekendheid van DAB+ hoger is dan verwacht. Bijna 3 miljoen mensen geven aan ervan gehoord te hebben. Hiervan geven circa 700.000 mensen aan dat zij precies weten wat het is. Het landelijk DAB+ netwerk wordt dit jaar uitgerold in Nederland en er heeft nog geen communicatie plaats gevonden. Met name de betere geluidskwaliteit is voor zowel de huidige als de toekomstige DAB+ luisteraar de voornaamste reden om via DAB+ te luisteren. Voor de mensen die nog niet via DAB+ luisteren, is ook de grotere keuze van radiozenders een belangrijke overweging om een DAB+ toestel aan te schaffen.

Het RAB Radio platformonderzoek 2013 is uitgevoerd door Intomart GfK (sinds gisteren GfK). De steekproef bestond uit 5.567 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet en is representatief voor 12.800.000 online Nederlanders. Sinds 2007 laat RAB elke twee jaar onderzoek doen naar het gebruik van de verschillende platformen bij de beluistering naar de radio. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen en nader specificeren van het radio luistergedrag.

Tags

Reageren