BISSCHOP PIERRE D'AILLY WIJDT DE SINT-MARTINUSKERK

Op 24 februari 1409 werd de kerk gewijd door Pierre d’Ailly, in het Latijn Petrus ab Alliaco genoemd, gewijd. In de tweede helft van de zestiende eeuw zou de Juliaanse kalender vervangen worden door de Gregariaanse. Daarom wordt vandaag beweerd dat de kerk pas in 1410 gewijd werd. Pierre d'Ailly, die in 1351 te Compiègne geboren werd en in 1420 te Avignon stierf, studeerde te Parijs. Hij werd er in 1381 hoogleraar in de theologie en in 1384 rector. In 1389 werd hij geestelijke raadgever en biechtvader van de Franse koning Karel VI, zoon van Lodewijk XI wiens zoon Joachim in de Halse Mariakapel begraven is. Achter de schermen speelde hij een belangrijke rol in de Honderdjarige Oorlog en het Westers Schisma.

In 1395 benoemde de Avignonse paus Benedictus XIII hem tot bisschop van het Franse le Puy en in 1497 van Kamerijk. Als bisschop zou hij in 1409 de Halse kerk inwijden, wat uitzonderlijk was omdat die taak normaal voor een aartsbisschop weggelegd was. In 1411 werd hij onder de Pisaanse paus Johannes XXIII tot kardinaal benoemd. In 1413 werd hij pauselijk gezant bij de Duitse keizer Sigismund van Luxemburg. Hij speelde een belangrijke rol bij het Concilie van Konstanz waar een begin gemaakt werd van het einde van het Westerse Schisma. De opheffing van dat schisma heeft tijd gevraagd. In 1409 verklaarde het Concilie van Pisa Gregorius XII en Benedictus XIII tot ketters zodat ze geen paus konden zijn en kozen de kardinaal van Milaan als Alexander V tot paus. Omdat de vorige 2 weigerden om af te treden, waren er plots 3 pausen. Tijdens het Concilie van Constanz in 1414 werd Benedictus XIII opnieuw afgezet, net als Johannes XXIII, opvolger van Alexander V. dit werd beschuldigd van tal van misdaden waarvan de ergste, verkrachting, sodomie en incest, onvermeld bleven. Gregorius XII trad zelf af. Toch zou het duren tot 11 november 1416, dag van de patroonheilige van de Halse kerk, vooraleer met Martinus V een nieuwe paus gekozen werd.

Pierre d’Ailly heeft tal van teksten waaronder preken en politieke verhandelingen geschreven. Als astroloog heeft hij in de zin van Nostradamus de Franse revolutie van 1789 voorspeld. Hét werk waarvoor hij nu nog bekend is, is het handschift “Imago Mundi” (Wereldbeeld). Het geeft een kritische samenvatting van de aardrijkskundige kennis van zijn tijd. Belangrijk is de vaststelling dat de Atlantische Oceaan smal genoeg werd voorgesteld zodat het oversteken ervan tot de mogelijkheden behoorde. “Imago Mundi” is door Christoffel Columbus meermaals geraadpleegd. Het heeft hem er mee toe aangezet om de oversteek te wagen en lag zo mee aan de oorzaak van de ontdekking van wat de Spanjaarden de “Indias” dat later Amerika zou genoemd worden, noemden. Het handschrift wordt te Sevilla bewaard in de “Biblioteca Colombina” naast de kathedraal.

Reageren