Beter om niet te eten of te drinken

Voor zover ik mij kan herinneren (ik voel mij nog niet zo oud als dat de kalender zegt dat ik ben), werd ooit gesproken over levensgevaarlijke mineralen en metalen in groenten, fruit en andere levensmiddelen. Laboratoria zijn jarenlang bezig geweest om alle natuurlijke producten (zaden en zo) zo te modificeren, zodat die gevaarlijke stoffen niet meer of minimaal in de producten voorkomen. Geweldig!

Door alle gemanipuleer zijn de producten duurder geworden en wordt geadviseerd om bovendien alle mogelijke soorten bruis- en andere tabletten te kopen, om het gemis aan die stoffen - die we uiteindelijk niet kunnen missen - te compenseren. Groot succes voor de zogenaamde wetenschappers en een nog groter succes voor zakelijke belangen behartigers.

Langere mensen

Vroeger werd er ook veel zwaarder fysiek werk verricht. Dat werd gecompenseerd met zwaardere kost. En een lekker speklapje of zo op zijn tijd. Heerlijk! Maar zwaar werk mag niet meer en als gevolg daarvan, het speklapje ook niet. Dan worden  - volgens de pseudo geleerden - spieren en botten te veel belast. Dat is niet goed en in plaats daarvan gaan we naar sportscholen, want het belasten van spieren en botten is toch zo goed (!) en uiteindelijk wordt er natuurlijk ook weer een zakelijk belang mee gediend.

Hoe oud werden de mensen heel, heel lang geleden eigenlijk?

En hoe lang werden de mensen toen?

Volgens mij gaat mijn herinnering niet zover terug, dus met veel zekerheid kan ik daar niets over vertellen. Het is mij wel opgevallen dat in de zogenaamde geciviliseerde maatschappijen de mensen statistisch voortdurend (veel) langer worden dan in eenvoudige, niet geciviliseerde, meer oorspronkelijke maatschappijen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het gebruik van hormonen en andere fok- en groei- bevorderende "hulp"-middelen in vooral de veefok-industrie daar debet aan is. De resten van hormonen, moleculaire en/of nano-toevoegingen die hoogstwaarschijnlijk in de producten achterblijven, fokken en mesten ons, de consumenten, U dus en mijzelf, ook.

Lang leven

Dat we (de mensen) ouder worden hebben we ook aan aan hen te danken die "wetenschappers" genoemd worden. Wetenschappers die zich mogelijk door derden, de vertegenwoordigers van zakelijke motieven, om de tuin hebben laten leiden. Artsen die de geboden van de oude Griekse filosoof Hypocrates MOETEN ondertekenen, tekenen niet voor de nobele gedachte van Hypocrates, dat de mensen zo levenswaardig mogelijk moeten leven en hun lijden indien mogelijk verzacht moet worden, maar tekenen er tegenwoordig voor, dat de mensen zo lang mogelijk in leven moeten blijven, ongeacht hoeveel sommige mensen - soms tegen wil en dank - moeten lijden, ter meerdere glorie en zaligheid van de de medicijnenindustrie, juist, u raadt het al, de zakelijke belangen.

In het beste geval kan gezegd worden dat het genezen prevaleert boven de kwaliteit van leven. Als motief worden de nabestaanden aangehaald voor wie een overlijden, nu of later dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, zo zielig is en daarom zolang mogelijk moet worden uitgesteld.

Kosten gezondheidszorg

Nu gaat 'de maatschappij' zich in alle mogelijke bochten wringen want alle gemanipuleer gaat zich tegen de wetenschap - pardon, de zakelijke belangen - keren.

Mensen worden zoveel ouder dan vroeger, en kunnen na hun actieve leven vaak nog zo lang niet meer actief zijn, dat zij te duur gaan worden in het 'onderhoud'. Bovendien lijkt de aarde waarop wij leven in de nabije toekomst niet meer in staat om op een economisch verantwoorde (lees: zakelijke) wijze voldoende levensmiddelen te produceren voor iedereen.

 Om de kosten voor gezondheidszorg (het ouderen 'kost wat kost' in een langdurig, vaak ongemakkelijk en pijnlijk leven houden) betaalbaar te houden wordt voorlopig vast geprobeerd om het consumeren van gemanipuleerde producten zoveel mogelijk te beperken, te beginnen met vlees en vleesproducten en het modificeren van de schijven van 3, 4, 5, 6 en misschien zelfs wel 7, waarin de producenten aangeven waar ze waarschijnlijk net genoeg van kunnen produceren - leveren - met voor hen meer dan aantrekkelijke winsten.

Hoge leeftijd

Daarbij wordt over het hoofd gezien (lees: verzwegen) dat miljarden mensen die producten tientallen, zo niet honderden jaren tot op heel hoge leeftijd gegeten hebben en er nog van genoten hebben ook. Zeggen wat daarvan mijn conclusies zijn zou misschien wel smaad of zo genoemd kunnen worden, dus dat doe ik niet, net zo min heb ik namen genoemd.

Sedert Hypocrates is de geciviliseerde wereld er inderdaad flink op vooruit gegaan! 

Reageren