Victor Sonna met ‘1525’ in Van Abbe Museum

Victor Sonna met ‘1525’ in Van Abbe Museum

Op 18 juli 2020 opende in het Van Abbemuseum de eerste solotentoonstelling 1525 van de in Eindhoven wonende kunstenaar Victor Sonna.  

In 2015 kocht Victor in New Orleans ketens van een tot slaaf gemaakte. In deze ketens was het nummer 152 gegraveerd. De aankoop is het startpunt van een persoonlijke ontdekkingsreis langs o.a.  Ghana en Suriname. Het resultaat is honderdtweeënvijftig unieke kunstwerken – de serie 152 –, zes films en tweeënvijftig prints waarin Victor op geheel eigen wijze het thema slavernij behandelt. De tentoonstellingstitel is een spel met het nummer 152. Enkel een vijf wordt toegevoegd. 1525: het jaartal van een van de eerste transporten van tot slaafgemaakte in de trans-Atlantische slavernij.  

“Ik werk niet met een vooropgezet plan. Ik had niet voorzien dat een aankoop zou leiden tot deze reis. Zo gaat dat vaker bij mij; het een vloeit voort uit het ander. Ik duik erin en onderga het.” – Victor Sonna   

Bleek en stof, suiker en rubber en kaarten

Voor zijn serie 152 verzamelde Victor 152 Europese gobelins wandtapijten, gemaakt tussen 18de en 20ste eeuw. Hij verwerkte deze wandtapijten in drie series werken: Bleek en stofSuiker en rubber en Kaarten. De werken combineren materialen die hij verzamelde in reizen naar Nederland, Ghana en Suriname. Zoals Kente (traditioneel geweven doek uit Ghana), Afrikaanse sculpturen en voorwerpen gerelateerd aan slavernij. 

Prints

De tentoonstelling laat ook een zestal films zien en de serie Prints: tweeënvijftig zeefdrukramen met historische afbeeldingen over slavernij. De films zijn gemaakt tijdens de reizen naar Ghana en Suriname en verkennen op poëtische en soms surrealistische wijze de thematiek van de serie 152. Prints en de films worden in en rondom de installatie getoond. 

Toren van Babel

In een spectaculaire installatie van 25 meter hoog zijn 152 werken te zien die van beide kanten te bewonderen zijn. Zoals Victor zelf zegt: ‘je kan een verhaal altijd van meerdere kanten bekijken.’ Het ontwerp verwijst naar de toren van Babel; het oorsprongsverhaal over het uiteenvallen van de mensheid in verschillende volkeren. 

Geboren in in Yaoundé

Victor Sonna (1977) is geboren in Yaoundé, Kameroen en migreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij studeerde aan de Design Academy in Eindhoven om vervolgens over te stappen naar de AKV|St. Joost in Den Bosch. Hij is opgeleid tot beeldend kunstenaar. Hij is al die jaren in Eindhoven blijven wonen. Sonna maakt voor zijn werk veel gebruik van bestaand materiaal, zoals kogelhulzen, metalen sculpturen, wandtaptijen en verwekt deze tot indrukwekkende kunstwerken. Zijn werk bevindt zich in internationale collecties en wordt internationaal getoond.  

Sporen van koloniaal verleden

De tentoonstelling wordt vergezeld door een uitgebreid publieksprogramma: Wie zijn wij? Sporen van koloniaalverleden in Brabant. Deze is ontwikkeld met Vivian Heyms, Silvan Vasilda en een netwerk aan Brabanders die zich (op persoonlijke wijze) verhouden tot de koloniale geschiedenis. In het programma worden deelnemers en bezoekers uitgenodigd te reflecteren op de rol die complexe geschiedenissen als slavernij en kolonialisme spelen in ons leven. Deze reflecties zijn terug te vinden in de Werksalon (vanaf oktober 2020). Dit programma sluit aan op speciaal scholenprogramma voor middelbare scholieren, ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Van Maerlantlyceum. Voor bezoekers is het mogelijk deze thematiek te ontdekken middels een nieuwe kijk op een aantal collectiewerken aan de hand van een doe-het-zelf tour.

Musea bekennen kleur

Deze tentoonstelling vindt plaats binnen het kader van Musea Bekennen Kleur. In Musea Bekennen Kleur worden vraagstukken onderzocht rondom inclusie en diversiteit binnen de museale sector. De samenwerking is gericht op inclusie in museumorganisaties. Dit krijgt vorm binnen museale overleggen, publieke activiteiten en een landelijk onderwijsprogramma, waaronder een G8-Top (Groep 8 Top) in het voorjaar van 2021. De deelnemende musea zijn onder andere: Amsterdam Museum, Bonnefanten Museum, Centraal Museum, Dordrechts Museum, Frans Hals Museum, Museum Arnhem, Museum Het Rembrandthuis, Nationaal Museum voor Wereldculturen, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Abbemuseum, Van Gogh Museum en het Zeeuws Museum. Musea Bekennen Kleur wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. 

https://vanabbemuseum.nl/

Datum:
18 juli 2020 / 13 mei 2021
Type activiteit:

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0