Tentoonstelling ’Huygens en zijn boeken’

Van 9 juli tot en met 1 september 2013 is in Museum Meermanno | Het Huis van het Boek een expositie ingericht over de bibliotheek van Constantijn Huygens. Deze tentoonstelling in de boekzaal van het museum is een van de vele nevenactiviteiten rondom de grote publiekstentoonstelling ’Constantijn & Christiaan Huygens. Een gouden erfenis’ in de Grote of St. Jacobskerk in hartje Den Haag.

Gastconservator voor de expositie is Huygenskenner Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek). in de boekenzaal van het museum wordt een boeiend overzicht gepresenteerd van Huygens’ bibliotheek.

Constantijn Huygens wordt op 4 september 1596 in Den Haag geboren. Hij blijft er zijn gehele lange leven ook wonen. Tijdens zijn huwelijk met de Amsterdamse Susanna van Baerle, die hij ‘Sterre’ noemt, bewoont hij een huis in de Lange Houtstraat waar ook zijn vijf kinderen worden geboren. Als zijn geliefde ‘Sterre’ kort na de geboorte van het jongste kind, ook Susanna geheten, komt te overlijden, moet Huygens als weduwnaar hun dan net opgeleverde nieuwe huis betrekken.

Dit Huygenshuis op de hoek van het Plein en de Poten zal vijftig jaar zijn woning blijven. Constantijn Huygens overlijdt er op 28 maart 1687, negentig jaar oud.

Constantijn Huygens heeft zijn hele leven lang boeken verzameld. Zijn bibliotheek was geplaatst in het rechtergedeelte van het Huygenshuis in kamers die uitzagen op de tuin. Op basis van de catalogus die in 1688 voor de veiling van Huygens’ bibliotheek werd opgemaakt (en waarvan Museum Meermanno één van de twee ter wereld overgebleven exemplaren bezit), en van de catalogi van de boekenveilingen van zijn zoons Christiaan (1695) en Constantijn jr. (1701), wordt de omvang van de Bibliotheca Zuylichemiana geschat op 10.000 boeken. Hiermee is het één van de grootste zeventiende-eeuwse privébibliotheken in de Republiek.

Door de veilingcatalogi kennen we de titels van de boeken uit de Huygensbibliotheek. En dankzij Huygens’ gewoonte zijn motto ‘Constanter’ als een ex libris te schrijven op elke titelpagina, kunnen we ook de boeken zélf terugvinden. Inmiddels zijn ca. 200 exemplaren getraceerd. In de expositie is een selectie van deze getraceerde boeken met ‘Constanter’ op de titelpagina te zien. Deze exemplaren uit de Bibliotheca Zuylichemiana weerspiegelen de enorme veelzijdigheid van Huygens. Enkele zijn afkomstig uit de collectie van Meermanno en uit de collectie van de KB. Maar ook andere instellingen uit binnen- en buitenland hebben door boeken in bruikleen af te staan meegewerkt aan deze bijzondere expositie.

De tentoonstelling wordt begeleid door een aangepaste versie van het artikel dat Ad Leerintveld in 2009 publiceerde in het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis onder de titel ‘Ex libris: "Constanter." Boeken uit de bibliotheek van Constantijn Huygens´.

http://www.meermanno.nl/index/-/p-1725

Datum:
9 juli 2013 / 1 september 2013
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0