Henk Wildschut legt de Jungle van Calais vast

Henk Wildschut legt de hutten van Calais al sinds 2005 vast. Binnenkort is er een tentoonstelling van zijn werk in Foam met de titel ‘Calais – From Jungle to City’. De werkwijze van Wildschut heeft een documentair karakter, maar is ook poëtisch en suggestief. Zijn foto’s bieden een tegenwicht aan de emotionele foto’s van vluchtelingen die we kennen uit kranten en van televisie.

Vlakbij de havenstad Calais in Frankrijk, in het hart van Europa, bestaat al tien jaar een parallelle wereld. Hier wachten vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten op hun kans naar Groot-Brittannië over te steken. Henk Wildschut volgt de toenemende stroom vluchtelingen in Calais al sinds 2005.

Dynamiek

Het afgelopen jaar intensiveerde hij zijn bezoeken en zag hij hoe ‘The Jungle’, zoals de bijnaam luidde, steeds meer veranderde in een stad. Een stad die, onder invloed van politieke beslissingen, vanaf 29 februari wordt ontruimd.

In 2011 publiceerde Henk Wildschut het boek Shelter waarin hij de hutten vastlegde die de vluchtelingen bouwden in de bossen van Calais. Deze plekken die door de vluchtelingen werden veroverd, zijn nu weer ingenomen door de natuur. Er zijn nog slechts sporen van menselijke aanwezigheid te zien.

Na de ontruiming van ‘The Jungle’ is een nieuwe plek ontstaan in het duingebied net buiten Calais. Hier is eenzelfde dynamiek zichtbaar, alleen op een veel grotere schaal. Er ontstaan ‘huizen’, restaurants, kerken, moskeeën en bibliotheken. De paden worden breder. Er ontstaat een wegennet, toiletblokken zijn aangelegd en er is elektriciteit gekomen.

Thuis creëren

Anders dan de meeste fotografen richt Wildschut zich bewust niet op het in beeld brengen van directe en hartverscheurende persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Toch zijn zij voortdurend en op veelzeggende wijze aanwezig, namelijk via hun pogingen om een thuis te creëren en te overleven.

Door de sporen die zij letterlijk trekken in het landschap zijn zij, de ‘onzichtbaren’ die officieel niet bestaan, juist uiterst zichtbaar. Deze artistieke keuze doet recht aan de complexiteit van de problematiek van de huidige vluchtelingencrisis die gaat over zichtbaarheid en onzichtbaarheid, erkennen of ontkennen, over tijdelijk of structureel, beheerst of ongecontroleerd, lokaal en internationaal en over de vaak complexe spanning tussen de politieke en maatschappelijke werkelijkheid.

In de tentoonstelling Calais - From Jungle to City worden fotografische en filmische beelden afgewisseld en wordt inzichtelijk gemaakt hoe de structuur van het kamp in snel tempo verandert. Tijdens de periode van de tentoonstelling zullen de veranderingen doorzetten en om die reden zal er steeds nieuw werk worden toegevoegd.

Meer over FOAM.

Inschrijven digitale nieuwsbrief.

Voor kaartverkoop.

 

Datum:
8 april 2016 / 5 juni 2016
Type activiteit:

Tags

Reageren

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aantal stemmen: 0